Moduł: Weryfikacja VAT/VIES

5 na 5

od 99.00 PLN (121.77 z VAT)

Moduł weryfikacji czynnego podatnika VAT/VIES pomoże uniknąć błędów sprawdzając status podatnika VAT w Polsce jak i Unii Europejskiej

Tagi: , , , .

Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT/VIES.

Już od 1 stycznia 2018 roku wprowadzony zostaje obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłaniu jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla wszystkich przedsiębiorców. Bądź przygotowany na te zmiany z dodatkowym modułem weryfikacji VAT/VIES. Dzięki temu unikniesz błędów i kontroli skarbowej dbając zarówno o poprawność NIP jak i weryfikacje czynnego podatnika VAT w Polsce czy Unii Europejskiej.

Najważniejsze funkcje

 • weryfikacja VAT z poziomy okna faktury
 • weryfikacja VIES z poziomu okna faktury
 • hurtowa weryfikacja z poziomu listy kontrahentów
 • hurtowa weryfikacja z poziomu dokumentów handlowych

Licencjonowanie

 1. Okres licencyjny

  Powyższy moduł jest licencjonowany czasowo – standardowo na okres 1 roku. Po upływie tego czasu, aby móc z niego dalej korzystać, należy przedłużyć licencję.

 2. Koszt modułu

  Koszt modułu jest ściśle związany z liczbą stanowisk przypisanych do klucza programu serii MP. Koszt roczny użytkowania modułu dla jednego stanowiska to 99 PLN netto. Koszt każdego kolejnego stanowiska to kolejne 10 PLN netto.

  Podczas dodawania modułu do koszyka, należy podać swój klucz licencyjny (numer seryjny) otrzymany po zakupie oprogramowania serii MP. Wówczas koszty rocznej licencji na wybrany moduł zostaną wyliczone automatycznie.