Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu https://sklep.binsoft.pl (zwanego dalej: „Serwis”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest BinSoft Sp. z o.o. (NIP: 7451846889, REGON: 364251875, KRS: 0000618367)
 3. Dane osobowe zbierane przez BinSoft Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. BinSoft Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis.
 5. BinSoft Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej: Adam Przychodko / IODO / ul. Władysława IV 35, 12-100 Szczytno, e-mail: iodo@binsoft.pl

§ 1 Definicje

 1. Administrator — BinSoft Sp. z o.o. (NIP: 7451846889, REGON: 364251875, KRS: 0000618367).
 2. Cookies — Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z niniejszej strony WWW. Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty pozwalające na jego identyfikację. Wykorzystywane są one w procesie uwierzytelnienia (logowania) użytkownika. Pliki te i identyfikatory nadawane za ich pośrednictwem wykorzystywane są również w celu zbierania danych statystycznych, analizowania ich oraz do profilowania.
 3. Serwis — oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie https://sklep.binsoft.pl
 4. Urządzenie — oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik — każda osoba korzystająca z Serwisu.
 6. Konto internetowe — każda osoba korzystająca z Serwisu może posiadać swoje indywidualne konto, które pozwala na wgląd oraz zarządzanie swoim kontem.

§ 2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi, korzystając z formularza zamówienia, formularza rejestracyjnego lub formularza LiveCzat. Dane te przekazuje zawsze dobrowolnie, są one jednak konieczne, aby zrealizować konkretny cel:
  • formularz kontaktowy, formularz LiveCzat ma na celu umożliwić kontakt z Administratorem, jeśli Użytkownik tego potrzebuje;
  • formularz zamówienia ma na celu umożliwić zakup produktów w Serwisie
  • formularz konta ma na celu umożliwić założenie i zarządzanie przez Użytkownika produktami, danymi osobowymi;
 2. Administratorem danych osobowych jest firma BinSoft Sp. z o.o. (NIP: 7451846889, REGON: 364251875, KRS: 0000618367), która działa zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
 3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również do natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać samodzielnych zmian w każdej chwili po zalogowaniu się na swoje Konto lub też może skontaktować się z Serwisem, wysyłając wiadomość e-mail na adres pomoc@binsoft.pl lub wiadomość tradycyjną na adres siedziby Firmy.
 5. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;
  • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy;
 6. W celu realizacji zamówienia składanego przez Użytkownika, Administrator może udostępniać zebrane dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, banki, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

§ 3 Powierzenie przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą privacy by default (minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania) i przekazywane jedynie do:
  • HITME.pl - MAREK BAJERSKI ul. F. Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk, NIP: 879-248-70-67, REGON: 340405340 — w celu przechowywania ich na serwerze. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
  • Smartsupp.com, s.r.o. ul.Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Republika Czeska, NIP: CZ03668681 — w celu kontaktu przez udostępniony LiveChat na stronie Sklepu internetowego. Smartsupp jest zgodny z rozporządzeniem RODO. Informacje na temat prywatności danych osobowych i przetwarzania danych Smartsupp znajdują się na stronie www.smartsupp.com/privacy. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne, aby zapewnić Ci obsługę klienta LiveChat.
  • Google (wykorzystane narzędzie to Google Analytics) — w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane przez 26 miesięcy, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Czas ten jest liczony od ostatniej interakcji użytkownika z Serwisem, przy każdej interakcji jest naliczany od początku. Możesz przeczytać o tym, jak Google zabezpiecza te dane: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
  • Realizacja płatności online do zamówienia (Przelewy24.pl, paynow, Blue Media S.A., PayPal) - szczegółowe dane podmiotów, przetwarzających płatności zostały zawarte w regulaminie sklepu, który znajduje się pod adresem: https://www.sklep.binsoft.pl/regulamin


Dane nie są sprzedawane i udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem są wymienione powyżej podmioty, które świadczą usługi umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu.

§ 4 Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  • dopasowania do potrzeb Użytkownika oraz ułatwiania korzystania z Serwisu, w tym:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; zbierania i analizowania danych o Urządzeniu Użytkownika w celu poprawiania działania Serwisu i ułatwiania korzystania z niego
   • zbierania danych statystycznych, analizowania ich oraz do profilowania (rekomendacji treści i dostosowania nowych treści pod zainteresowania Użytkowników;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
 3. wykorzystanie w procesie uwierzytelniania (logowania) użytkownika;
 4. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

§ 5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 6 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do BinSoft obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności BinSoft będzie informować na stronach serwisu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką Prywatności, firma BinSoft prosi o kontakt na adres e-mail pomoc@binsoft.pl.

Ostatnia modyfikacja: 13.09.2021r.