Moduł: Projekty Geodezyjne

5 na 5

99.00 PLN (121.77 z VAT)

Posiadasz firmę geodezyjną? Realizujesz szereg projektów (robót), nad którymi nie możesz zapanować? Moduł Projekty Geodezyjne jest właśnie dla Ciebie.

Dzięki temu rozszerzeniu mpFirmy będziesz mógł wprowadzać wszystkie projekty nad którymi pracujesz. W ramach każdego projektu będziesz mógł określać szereg parametrów, w tym m.in. etap kameralny i terenowy.

Moduł Roboty Geodezyjne pozwala na wprowadzanie wszystkich wykonywanych w firmie robót. Każdy taki projekt, oprócz numeru wewnętrznego nadawanego automatycznie pozwala na przypisanie numeru KERG, określenie planowanej daty realizacji, ustalenie miejsca wykonywania, zdefiniowanie klienta itp. Z każdym projektem wiąże się również tzw. Rodzaj czynności, np. Mapa do celów projektowych, Inwentaryzacja budynków i przyłączy, czy Podział rolny. W zależności od wybranego rodzaju program udostępnia dwie listy etapów: Etapy kameralne oraz Etapy terenowe. Użytkownik może ustalać wykonany etap, na każdym kroku przypisując użytkownika (pracownika), który wykonał daną czynność oraz jej datę.

Moduł ten pozwala na tworzenie własnych rodzajów wykonywanych czynności oraz samodzielne tworzenie listy etapów do każdego z tych rodzajów.


Pobierz moduł

Cena

Moduły dopisywane są do klucza licencyjnego danego programu, a więc są ściśle związane z liczbą stanowisk na ile zakupiony jest klucz. Podana na tej stronie cena dotyczy jednego stanowiska. Jeśli Twój klucz jest na więcej stanowisk, również cena tego modułu będzie wieksza (mniej więcej 10 zł za każde dodatkowe stanowisko).

Dodając ten produkt do koszyka poproszony zostaniesz o podanie swojego klucza produktu. Na tej podstawie system sprawdzi ile posiadasz stanowisk i zaproponuje Ci odpowiednią cenę.

Przedłużenie licencji

Zakupione licencje na dodatkowe moduły przypisywane są do licencji programu (klucza). Kiedy będziesz przedłużał swoją licencję za program, doliczona zostania opłata za przedłużenie licencji na dany moduł. Sposób jej wyliczania jest analogiczny jak przy zakupie modułu. Nadany Ci jednak zostanie odpowiedni rabat - w zależności od tego, jak długo z nami jesteś.