Moduł: Projekty Geodezyjne

5 na 5

od 99.00 PLN (121.77 z VAT)

Posiadasz firmę geodezyjną? Realizujesz szereg projektów (robót), nad którymi nie możesz zapanować? Moduł Projekty Geodezyjne jest właśnie dla Ciebie.

Dzięki temu rozszerzeniu mpFirmy będziesz mógł wprowadzać wszystkie projekty nad którymi pracujesz. W ramach każdego projektu będziesz mógł określać szereg parametrów, w tym m.in. etap kameralny i terenowy.

Moduł Roboty Geodezyjne pozwala na wprowadzanie wszystkich wykonywanych w firmie robót. Każdy taki projekt, oprócz numeru wewnętrznego nadawanego automatycznie pozwala na przypisanie numeru KERG, określenie planowanej daty realizacji, ustalenie miejsca wykonywania, zdefiniowanie klienta itp. Z każdym projektem wiąże się również tzw. Rodzaj czynności, np. Mapa do celów projektowych, Inwentaryzacja budynków i przyłączy, czy Podział rolny. W zależności od wybranego rodzaju program udostępnia dwie listy etapów: Etapy kameralne oraz Etapy terenowe. Użytkownik może ustalać wykonany etap, na każdym kroku przypisując użytkownika (pracownika), który wykonał daną czynność oraz jej datę.

Moduł ten pozwala na tworzenie własnych rodzajów wykonywanych czynności oraz samodzielne tworzenie listy etapów do każdego z tych rodzajów.


Pobierz moduł

Licencjonowanie

  1. Okres licencyjny

    Powyższy moduł jest licencjonowany czasowo – standardowo na okres 1 roku. Po upływie tego czasu, aby móc z niego dalej korzystać, należy przedłużyć licencję.

  2. Koszt modułu

    Koszt modułu jest ściśle związany z liczbą stanowisk przypisanych do klucza programu serii MP. Koszt roczny użytkowania modułu dla jednego stanowiska to 99 PLN netto. Koszt każdego kolejnego stanowiska to kolejne 10 PLN netto.

    Podczas dodawania modułu do koszyka, należy podać swój klucz licencyjny (numer seryjny) otrzymany po zakupie oprogramowania serii MP. Wówczas koszty rocznej licencji na wybrany moduł zostaną wyliczone automatycznie.