G DATA AntiVirus

5 na 5

od 80.00 PLN (98.40 z VAT)

Najlepszy antuwirus do domu - G DATA AntiVirus

Innowacyjny AntiVirus
Nowa technologia DeepRay® za pomocą sztucznej inteligencji i machine learning chroni Użytkownika przed coraz to doskonalszymi metodami działań cyberprzestępców.

Bezproblemowe bezpieczeństwo
Technologia ochrony sprawdza, czy luki w aplikacjach są wykorzystywane i zamyka główny punkt dostępu do złośliwego oprogramowania.

Bezpieczny od szantażystów
G DATA chroni cię przed szantażystami i żądaniami okupu.

Najlepszy antywirus dla firm - G DATA AntiVirus

Innowacyjny AntiVirus

Nowa technologia DeepRay® za pomocą sztucznej inteligencji i machine learning chroni Użytkownika przed coraz to doskonalszymi metodami działań cyberprzestępców.

Bezproblemowe bezpieczeństwo

Technologia ochrony sprawdza, czy luki w aplikacjach są wykorzystywane i zamyka główny punkt dostępu do złośliwego oprogramowania.

Bezpieczny od szantażystów

G DATA chroni cię przed szantażystami i żądaniami okupu.

Ochrona antywirusowa

 • Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
 • Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp.
 • Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity.
 • Wbudowany moduł do ochrony przed exploitami.
 • Dedykowany moduł do ochrony przed ransomware.
 • Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
 • Dwa niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z dwoma niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej.
 • Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem antywirusowym albo dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie.
 • Technologia kontroli zachowania aplikacji.
 • Kontrola rejestru i plików autostartu.
 • Sygnalizacja infekcji dźwiękiem.
 • Kontrola autostartu – możliwość opóźnienia uruchamiania aplikacji z autostartu podczas startu systemu.
 • Funkcja skanowania w trybie bezczynności – umożliwiająca pełne skanowanie komputera, uruchamiana i wznawiana automatycznie, podczas gdy komputer nie jest używany. Skanowanie uruchamia się maksymalnie 2 tygodnie po ukończeniu poprzedniego skanowania.
 • Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.
 • Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).
 • Wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchomieniem skanowania.
 • Skanowanie na żądanie pojedynczych plików, katalogów, napędów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.
 • Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program.
 • Możliwość eksportu i importu ustawień programu.
 • Opcja importu ustawień programu umożliwia dodatkowo wybór importowanych funkcji/ustawień.
 • Możliwość zabezpieczenia ustawień programu hasłem.
 • Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu.
 • Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany.
 • Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
 • Opcja skanowania dysków przenośnych wywoływana jest automatycznie lub za dodatkowym potwierdzeniem przez użytkownika.
 • Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.
 • Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy.
 • Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.
 • Dedykowany moduł ochrony bankowości internetowej, nie bazujący na bazach sygnatur wirusów jak i analizie heurystycznej (heurystyce). Moduł ten współpracuje z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.
 • Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego (funkcje dostępne bezpośrednio z programu pocztowego).
 • Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).
 • Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.
 • Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.
 • Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odebranej wiadomości e-mail oraz tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.
 • Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
 • Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.
 • Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.
 • Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.
 • Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.
 • Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.
 • Obsługa aktualizacji poprzez: eksport baz sygnatur wirusów i późniejszy ich import np. na innym komputerze.
 • Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.
 • Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych.
 • Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, skaner HTTP).
 • Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań.
 • Kreator nośnika startowego umożliwiający stworzenie podsystemu skanującego komputer bez udziału systemu operacyjnego.
 • Kreator nośnika startowego potrafi nagrać obraz podsystemu skanującego bezpośrednio na nośnik CD/USB, alternatywnie zapisać go na dysku w celu późniejszego wykorzystania.
 • System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową umożliwia uaktualnienie sygnatur wirusów przez Internet przed rozpoczęciem skanowania.
 • System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe.
 • Wbudowane i ukryte w programie narzędzie diagnostyczne do pomocy technicznej.
 • Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji.
 • Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji.
 • Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie.

Specyfikacja produktowa oprogramowania zabezpieczającego stacje robocze

 • Pełne wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 7/8/8.1/10.
 • Wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów Windows 7/8/8.1/10.
 • Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.
 • Pomoc techniczna w języku polskim.
 • Ochrona przed zagrożeniami typu 0-day na poziomie co najmniej 96,6% we wszystkich testach niezależnej organizacji AV-TEST przeprowadzonych w latach 2016 - 2018.

G Data AntiVirus - wersja instalacyjna Podręcznik użytkownika Informacje o programie