G DATA Total Security

5 na 5

od 115.00 PLN (141.45 z VAT)

Najlepszy antuwirus do domu - G DATA Total Security

Innowacyjny AntiVirus
Nowa technologia DeepRay® za pomocą sztucznej inteligencji i machine learning chroni Użytkownika przed coraz to doskonalszymi metodami działań cyberprzestępców.

Bezpieczne kopie zapasowe
Zdjęcia, filmy wideo, dokumenty: Zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowych danych i zapisywanie ich lokalnie lub w chmurze.

Wszystkie*hasła dostępne pod ręką
Nigdy nie zapomnisz hasła: Nasz Password-Manager zapamiętuje wszystkie Twoje hasła.

Najlepszy antuwirus dla firm - G DATA Total Security

W jaki sposób Cię chronimy?

 • Ochrona przed wirusami z licznymi dodatkami
 • Silna ochrona przed ransomware
 • Koniec z zapisywaniem haseł na kartkach, dzięki Password Manager
 • Sejf dla Twoich danych

Najważniejsze funkcje w Total Security

 • Anti-Ransomware
 • Kopie zapasowe
 • G DATA BankGuard
 • Browser Cleaner
 • Password manager
 • Szyfrowanie
 • Kontrola dostępu
 • Tuner wydajnościowy

Specyfikacja produktowa oprogramowania zabezpieczającego stacje robocze

 • Pełne wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 7/8/8.1/10.
 • Wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów Windows 7/8/8.1/10.
 • Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.
 • Pomoc techniczna w języku polskim.
 • Ochrona przed zagrożeniami typu 0-day na poziomie co najmniej 96,6% we wszystkich testach niezależnej organizacji AV-TEST przeprowadzonych w latach 2016 - 2018.

Ochrona antywirusowa

 • Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
 • Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp.
 • Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity.
 • Wbudowany moduł do ochrony przed exploitami.
 • Dedykowany moduł do ochrony przed ransomware.
 • Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
 • Dwa niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z dwoma niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej.
 • Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem antywirusowym albo dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie.
 • Technologia kontroli zachowania aplikacji.
 • Kontrola rejestru i plików autostartu.
 • Sygnalizacja infekcji dźwiękiem.
 • Kontrola autostartu – możliwość opóźnienia uruchamiania aplikacji z autostartu podczas startu systemu.
 • Funkcja skanowania w trybie bezczynności – umożliwiająca pełne skanowanie komputera, uruchamiana i wznawiana automatycznie, podczas gdy komputer nie jest używany. Skanowanie uruchamia się maksymalnie 2 tygodnie po ukończeniu poprzedniego skanowania.
 • Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.
 • Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).
 • Wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchomieniem skanowania.
 • Skanowanie na żądanie pojedynczych plików, katalogów, napędów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.
 • Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program.
 • Możliwość eksportu i importu ustawień programu.
 • Opcja importu ustawień programu umożliwia dodatkowo wybór importowanych funkcji/ustawień.
 • Możliwość zabezpieczenia ustawień programu hasłem.
 • Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu.
 • Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany.
 • Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
 • Opcja skanowania dysków przenośnych wywoływana jest automatycznie lub za dodatkowym potwierdzeniem przez użytkownika.
 • Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.
 • Możliwość definiowania **listy plików***, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy.
 • Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.
 • Dedykowany moduł ochrony bankowości internetowej, nie bazujący na bazach sygnatur wirusów jak i analizie heurystycznej (heurystyce). Moduł ten współpracuje z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.
 • Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego (funkcje dostępne bezpośrednio z programu pocztowego).
 • Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).
 • Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.
 • Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.
 • Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odebranej wiadomości e-mail oraz tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.
 • Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
 • Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.
 • Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.
 • Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.
 • Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.
 • Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.
 • Obsługa aktualizacji poprzez: eksport baz sygnatur wirusów i późniejszy ich import np. na innym komputerze.
 • Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.
 • Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych.
 • Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, skaner HTTP).
 • Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań.
 • Kreator nośnika startowego umożliwiający stworzenie podsystemu skanującego komputer bez udziału systemu operacyjnego.
 • Kreator nośnika startowego potrafi nagrać obraz podsystemu skanującego bezpośrednio na nośnik CD/USB, alternatywnie zapisać go na dysku w celu późniejszego wykorzystania.
 • System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową umożliwia uaktualnienie sygnatur wirusów przez Internet przed rozpoczęciem skanowania.
 • System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe.
 • Wbudowane i ukryte w programie narzędzie diagnostyczne do pomocy technicznej.
 • Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji.
 • Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji.
 • Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie.

Osobista zapora połączeń sieciowych - firewall

 • Ochrona przed atakami hakerów działającymi w sieci lokalnej i w Internecie.
 • Kontrola aktywności sieciowej uruchomionych aplikacji (ciągłe filtrowanie wychodzącego i przychodzącego ruchu sieciowego).
 • Powiadamianie o każdej próbie ataku na komputer.
 • Wbudowane zestawy (schematy, profile) reguł umożliwiające szybką i prostą konfigurację programu.
 • Automatyczne ustawianie profilu zabezpieczeń w zależności od lokalizacji komputera i rodzaju połączenia - sieć firmowa, domowa, publiczna, punkty dostępowe wi-fi itd.
 • Ustawienie ręcznego lub automatycznego trybu pracy zapory.
 • Tryb autopilota – inteligentne i automatyczne zatwierdzanie pytań o tworzenie reguł dla aplikacji przez zaporę sieciową.
 • Tryb ukrycia utrudniający wykrycie komputera z poziomu innego komputera w sieci przez zamykanie nieużywanych portów – technologia SmartStealth.
 • Automatyczne wykrywanie nowych połączeń sieciowych.
 • Natychmiastowe informowanie o nowych, niechronionych połączeniach.
 • Automatyczna konfiguracja (DHCP) podczas fazy startowej.
 • Wsparcie dla protokołu IPv6.
 • Sprawdzanie sum kontrolnych plików aplikacji mających dostęp do sieci.
 • Wykrywanie prób nawiązania komunikacji za pośrednictwem zaufanych aplikacji, przez inne oprogramowanie.
 • Filtrowanie pakietów ICMP.
 • Wykrywanie i blokowanie ataków typu Port Scans, Ping of Death, Land, SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Helkern, SMB Die, Lovesan.
 • 5 poziomów czułości pracy zapory sieciowej.
 • 4 predefiniowane schematy (zestawy) reguł do zastosowania dla różnych rodzajów połączeń.
 • Protokoły – szczegółowa lista zablokowanych i zaakceptowanych połączeń z siecią lokalną i Internetem.

Kontrola rodzicielska

 • Konta użytkowników programu zintegrowane z kontami Windows,
 • Administrator programu ma możliwość samodzielnego dodawania nowych użytkowników.
 • Funkcje kontroli rodzicielskiej aktywowane w momencie logowania się do systemu.
 • Gotowe do użycia kategorie stron dopuszczonych, w tym przynajmniej: tv, bajki, edukacja, gry i zabawy, kultura i sztuka
 • Gotowe do użycia kategorie stron zabronionych, w tym przynajmniej: erotyka, przemoc, piractwo, narkotyki, wulgaryzmy, ekstremizm.
 • Możliwość definiowania listy wyjątków stron dopuszczonych bez względu na przynależność do jakiejkolwiek kategorii.
 • Możliwość definiowania własnych filtrów dozwolonych i niedozwolonych stron internetowych (czarne i białe listy).
 • Szybkie testowanie działania (ustawień) modułu dla wybranego konta użytkownika.
 • Możliwość kontrolowania czasu dostępu użytkownika do komputera/Internetu z możliwością określenia limitów czasowych.
 • Limity czasowe dla kontroli dostępu do komputera/Internetu funkcjonują w oparciu o przedziały czasowe lub sumę czasu spędzonego w Internecie.

Niszczarka

 • Bezpowrotne usuwanie danych z dysku twardego.
 • Możliwość określenia liczby przebiegów (1-100).

Przechowywanie haseł

 • Moduł do bezpiecznego przechowywania haseł.
 • Wtyczka do przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer umożliwiająca zarządzanie hasłami w przeglądarce.

Backup

 • Ręczne i automatyczne tworzenie kopii zapasowych wybranych plików, folderów, partycji i całych dysków twardych.
 • Możliwość zapisywania kopii w chmurze za pomocą usług Google Drive i Dropbox.
 • Możliwość utworzenia wielu zleceń kopii opartych o wbudowany harmonogram.
 • Możliwość tworzenia kopii całego dysku twardego wraz z sektorami rozruchowymi (MBR)
 • Predefiniowane zestawy obiektów źródłowych kopii zapasowych – foldery użytkowników, dokumentów, zdjęć itp.
 • Możliwość ustawiania stopnia kompresji archiwum kopii.
 • Możliwość zaszyfrowania archiwum kopii.
 • Możliwość zapisu kopii na dyskach lokalnych, przenośnych, płytach CD/DVD/BD.
 • Możliwość przechowywania obrazów płyt CD/DVD/BD zawierających archiwa kopii.
 • Możliwość przesłania kopii na serwer FTP.
 • Możliwość tworzenia kopii pełnych, przyrostowych oraz różnicowych.

Optymalizacja (tuning) systemu

 • Automatyczna optymalizacja systemu operacyjnego pod kątem trzech kategorii: bezpieczeństwo, wydajność i ochrona danych.
 • Możliwość uruchamiania optymalizacji z harmonogramu.
 • Sprawdzanie dostępności aktualizacji systemu Windows.
 • Możliwość przeprowadzenia defragmentacji dysków twardych.
 • Usuwanie niepotrzebnych plików, zawartości folderów tymczasowych i nieużywanych wpisów rejestru po odinstalowanych programach.
 • Włączanie kluczowych opcji bezpieczeństwa najważniejszych programów zainstalowanych w systemie.

Sejf do przechowywania danych

 • Przechowywanie wybranych danych w zaszyfrowanych wirtualnych partycjach (sejfach).
 • Szyfrowanie bezpiecznym i wydajnym algorytmem szyfrującym (AES).
 • Możliwość przenoszenia sejfów na nośniki wymienne (dyski USB, pendrive’y, płyty).
 • Możliwość otwierania sejfów przeniesionych na zewnętrzne napędy bez potrzeby instalacji programu w danym systemie operacyjnym.