Asystent Geodety

5 na 5

99.00 PLN (121.77 z VAT)

Asystent Geodety to program wspomagający pracę geodetów, geologów, kartografów czy też leśników w terenie. Z programu mogą także skorzystać projektanci, różnego rodzaju firmy budowlane, rolnicy itp. Dzięki tej aplikacji każde urządzenie pracujące pod kontrolą systemu Android zmienia się w mobilny rejestrator GIS.

Dzięki Asystentowi możliwe jest błyskawiczne odszukiwanie różnego rodzaju punktów geodezyjnych, rejestracja nowych punktów, oznaczanie ich na mapach różnymi kolorami itp. Asystent pozwala także na obliczanie długości odcinków pomiędzy punktami, np. wyznaczanie długości przewodów czy też duktów leśnych. Umożliwia obliczanie przybliżonej powierzchni dowolnego obszaru wyznaczonego wprowadzonymi punktami.

Aplikacja obsługuje wiele różnych układów współrzędnych, m.in.: PUWG 2000, PUWG 1965, 1942, PUWG 1992, BL Kras., BL WGS84.

Najważniejsze funkcje programu to m.in.:

  • obsługa dowolnie wielu punktów, lokalizacja punktów na mapie, oznaczanie punktów kolorami itp.
  • obsługa wielu układów współrzędnych, m.in. PUWG 2000 i PUWG 1965; możliwość wprowadzania różnych punktów w różnych układach współrzędnych;
  • możliwość importu punktów z pliku tekstowego lub poprzez systemowy schowek;
  • obsługa wbudowanego modułu GPS; wyświetlanie aktualnego położenia, możliwość dodania nowego punktu na podstawie aktualnej pozycji, lokalizacja adresu pod jakim się znajdujemy;
  • możliwość zaznaczenia dowolnego punktu jako bazy; obliczanie odległości do bazy z miejsca, w którym się znajdujemy; obliczanie odległości pomiędzy bazą a dowolnym innym punktem;
  • możliwość obliczania długości dowolnej łamanej, przechodzącej przez wybrane punkty, np. długości ogrodzenia, długości działki itp.
  • możliwość obliczania pola powierzchni dowolnego wielokąta wyznaczonego zaznaczonymi punktami;
  • wbudowany kalkulator pozwalający na przeliczanie współrzędnych pomiędzy różnymi układami;
  • i wiele wiele więcej.

Więcej informacji możemy poczytać na jego stronie domowej www.asystent-geodety.pl.

Program można pobrać z linku poniżej.

Pobierz wersję testową